Wellplate

   

Wellplate de methode voor:

  • Positieve effecten op het menselijk organisme
  • Vermindering van omvang met enkele centimeters na 1 behandeling
  • Versterking van het immuunsysteem, verlicht pijn in de gewrichten
  • Deze revolutionaire technologie heeft therapeutische effecten op de verschillende lichaamssystemen aangetoond
  • Medische studies bevestigen een positieve invloed op de circulatie (bevordering van de microcirculatie in het lichaam) en aan de versterking van het immuunsysteem door de toegepaste IR-golf.
  • Directe verwarming van het lichaam door het gemoduleerde infrarode golf
  • Positief effect op de huid en vaatziekten en metabole processen
  
Inleiding
 
Deze technologie heeft in Duitsland honderden testen in onderzoeksinstituten en op consumenten doorlopen. Zij heeft op diverse beurzen gouden en zilveren medailles ontvangen voor de meest innovatieve technologie en tevens de bescherming van het milieu award ontvangen. Sinds de introductie van de Wellplate© zijn veel mensen met succes behandeld met deze technologie. Als gevolg van dit revolutionaire succes is in februari 2011 een proefschrift aan de Universiteit van Hannover geschreven. Ook is de technologie in matras systemen toegepast waardoor de absorptie van infrarode straling is verbeterd. De Wellplate© is een betrouwbare technologie ter bevordering van de gezondheid. De Wellplate©  wordt toegepast door therapeuten maar is ook voor thuisgebruik geschikt. Op het eerste gezicht zou men denken dat de Wellplate© enkel een verwarmingsplaat is. Maar dit is slechts ten dele waar. De Wellplate©  is een gepatenteerde infrarood verwarmingsapparaat met een toevoeging van essentiële mineralen en sporenelementen, die overeenkomen met de samenstelling van het menselijk lichaam. Met behulp van infrarood verwarming wordt de plaat verwarmd en worden de aanwezige mineralen vermengd met de infrarode straling, zodat een verrijkte infrarode straling ontstaat. Dit betekent dat de chemische elementen, middels infraroodwarmte aan het lichaam worden doorgegeven. Bij alle onderzoeken met de Wellplate© zijn geen enkele schadelijke effecten op het menselijk organisme gevonden en is vastgesteld dat de Wellplate©  volledig veilig is en zelfs kan worden gebruikt bij kinderen of huisdieren.

Het principe

Alle lichamen zenden infrarode straling uit. De golflengte daarvan is afhankelijk van de temperatuur. Vaste lichamen zenden een continu spectrum uit. Voorwerpen op kamertemperatuur hebben een stralingsmaximum bij ca. 10 µm; hete voorwerpen geven een sterke infrarode straling af (een gewone gloeilamp bijvoorbeeld 20 % meer infrarode straling dan zichtbaar licht).
Voor de Wellplate© geldt dat bijna 100% van de elektrische energie door de carbonleidingen van de Wellplate© omgezet wordt in directe infrarode straling. Het gekozen infrarode stralingsspectrum wordt door een speciale minerale laag gestuurd. Dit zorgt er voor dat de infraroodstraling wordt verrijkt met bepaalde mineralen. De manier waarop dit gebeurd is gepatenteerd en onderscheidt de Wellplate© van alle andere infrarood toepassingen. Hierdoor is de werking van de Wellplate© uniek en ongeëvenaard.

Het effect van straling
In tegenstelling tot de ultraviolette straling die voor mensen en dieren in grote hoeveelheden ongezond kan zijn, is de infrarode straling volkomen onschadelijk. Het menselijk lichaam zendt ook infrarode straling uit. De Wellplate© zendt een infraroodstraling met een golflengtegebied tussen de 4 en 18 micron, Dit gebied komt precies overeen met het menselijke bio-frequentie spectrum. De diepe doordringende verrijkte infraroodwarmte stimuleert de stofwisseling in het lichaam, verbeterd het transport van zuurstof, voedingsstoffen en antistoffen. Maar stimuleert ook het lymfesysteem waardoor de eliminatie van afbraakproducten van de stofwisseling wordt gemobiliseerd. De energie wordt zo precies afgestemd op het energiesysteem van het lichaam dat het lichaam93% van de infraroodstraling absorbeert. Aangezien de infrarode straling alleen effect heeft op voorwerpen die koolstof en watermoleculen bevatten, zoals het menselijk lichaam, zal de infrarode straling alleen het lichaam verwarmen.

Toepassingen
De Wellplate© is geschikt voor alle lichaamsdelen waarbij vetophoping en/of Cellulite is ontstaan. Concreet kunt u denken aan Buik, Billen en Bovenbenen, maar ook de bovenarmen en zelfs de onderkin. Daarnaast zal de Wellplate© de stofwisseling stimuleren en het lichaam ontgiften.

De behandeling
 
Een behandeling start met een intakegesprek. In dit gesprek wordt u uitgelegd hoe de Wellplate© werkt. Verder worden de contra-indicaties met u besproken en wordt bepaald wat uw doelstellingen zijn. Wanneer u besluit de behandeling te ondergaan wordt een planning met u gemaakt, een gezondheidsverklaring getekend en afgerekend.Voor een optimaal resultaat zijn minimaal 10 behandelingen nodig. Een behandeling duurt 60 minuten. Hiervan ligt u 45 minuten onder de Wellplate©. De overige minuten zijn nodig om de te behandelen lichaamsdelen te prepareren met een honingpreparaat en te omwikkelen met folie. Nadien wordt u ontdaan van de folie en wordt de huid gereinigd. Gedurende de kuur dient u veel water te drinken circa 2 a 3 liter per dag. Tijdens een behandeling drinkt u minstens 0,5 liter water.
Voordat u met de kuur begint worden een aantal punten op uw lichaam gemeten. Dit is nodig om het resultaat te kunnen vaststellen. Wij meten uw gewicht, BMI en diverse omvang maten. Na de meting worden dezelfde omvang maten gemeten en zal direct het resultaat bekend zijn. Na een aantal behandelingen zal ook uw gewicht en uw BMI worden gemeten. Het zal u ongelofelijk in de oren klinken maar er zijn resultaten bekend waarbij 4 tot 7 cm omvang verlies is gemeten na 1 behandeling. Omdat uw lichaam moet wennen aan deze toepassing kunt u niet volstaan met 1 behandeling. Voor een optimaal resultaat moet u minstens 10 behandelingen ondergaan met een frequentie van 3 keer per week. Na de vierde behandeling gaat u goed merken wat de Wellplate© voor u doet.
Het resultaat
 
Door de intensieve behandelingen zult u binnen 3 weken een positief resultaat boeken. Na de behandelingen zult u merken dat de omvang van uw lichaamsdelen zijn afgenomen. Een, twee of meer kledingmaten kleiner is mogelijk. Omdat uw stofwisseling wordt gestimuleerd zult u merken dat de opname van voedingstoffen door uw spijsverteringssysteem zal worden bevorderd. Daardoor zult u meer energie ervaren. Door de stimulatie van het lymfesysteem zal uw lichaam ontgiften. Ook dit geeft een algemeen gevoel van wellness.
Wat kost een behandeling
 
Een losse behandeling kost 50 euro.
Een startkuur van 10 behandelingen kost 400 euro.
Een onderhoudskuur bestaande uit een 10-rittenkaart kost 375 euro.
 
Per behandeling wordt u volledig gemeten, zijn de honing pakkingen en reiniging inbegrepen  en ligt u 45 minuten onder de Wellplate©.